Původní valašky

   Naše ovečky jsme nevybírali podle jejich vlastností, ale podle vzhledu a dostupnosti. Plemeno valašky nám nejprve padlo do oka na zemědělské výstavě a pak i na pastvinách v Novohradských horách. Teprve potom jsme si o něm začali hledat informace. Je to plemeno zařazené do genových rezerv. Na území Moravy se dostala někdy v 16. století. Ve 20. století ale byla křížena s dalšími plemeny a původní valaška se pak zachovala jen v malém počtu (v 90.letech 54 kusů ve Valašském muzeu). Od té doby se její počty opět pozvedly díky nadšení jejích chovatelů.
   Je to otužilé plemeno, zvyklé na horské podmínky. Však je také proti chladu vybavená dlouhou, splývavou, hrubou vlnou, která může narůst do délky kolem 20 cm za rok. Na vlnu jsem se těšila, ale brzy jsem zjistila, že svetry z ní by se rovnaly pytli blech. Pro srovnání, na pletací příze se využívá např. vlna z merina, která má jemnost 23-27 mikrometrů. Valaška má jemnost asi 2krát hrubší. Kromě vlny je možné valašky chovat i na mléko a maso, čili je to plemeno s trojstrannou užitkovostí.


   Na valaškách je zajímavé a pro mě i hezké, že jsou obě pohlaví rohatá. Však s nimi také naše holky umí svádět boje.

Informace jsem čerpala z několika zdrojů:
Horák, František a kolektiv: Ovce a jejich chov, Brázda 2004
Na těchto stránkách se můžete dočíst více:

Národní referenční středisko pro genetické zdroje hospodářských zvířat 

Valašská ovce
Rozhovor s A.Vejčíkem pro rádio Praha
Pomník valašské ovci
O lidové kultuře, ovcích a pastýřích

chov valašek u nás:
Původní valaška - Farma Ing.Jan Vejčík
Valaška - ovečka, kterou si zamilujete 
Bludička manželů Žitníkových
Občanské sdružení Stránské - manželé Křenkovi 
Vrabčí hnízdo - manželé Šimčíkovi


chov valašek v Německu:
Walachen schafe

Naše valašky: